Връзка с нас

Адрес: ул.„Виторио Позитано“ 114 Б София 1303 България Телефон/Факс: (359 2) 470 5010 Мобилен телефон: (359 888) 687 634 E-mail: info@ilsbg.com

Клиенти

Неправителствени организации

Публичен сектор

Банки

Други клиенти